دستگاه استاپل plugging machine

دستگاه استاپل، دستگاهی هیدرولیک است که در خدمات و سرویس دهی به خطوط لوله کاربرد دارد. از عملیات استاپل معمولاً در تعمیرات موضعی خطوط لوله استفاده می شود. عملیات استاپل، تکنولوژی به روزی است که مسیری ایمن را برای پروژه های مختلف خطوط لوله باز می کند.

تعمیرات و نگهداری روزمرۀ خطوط لوله یکی از الزامات این صنعت در جهت بهره برداری صحیح و مفید از خطوط لوله است. خارج کردن خط لوله از سرویس دهی به صورت سرتاسری می تواند هدر رفت هزینه را متوجه صاحبان خطوط لوله و سازمان های خصوصی و دولتی وابسته به این صنایع، کند. بنابراین از عملیات استاپل، در تعمیرات موضعی خطوط لوله استفاده می شود. این عملیات با خارج کردن تنها بخشی از خط لوله، موجب جلوگیری از هدر رفت هزینه ها و همچنین کاهش بهره برداری می شود.

در این نوشته قصد داریم تا دستگاه استاپل را مورد بررسی قرار دهیم. اما پیش از آن، عملیات استاپل را به صورت موردی و مختصراً توضیح خواهیم داد.

در عملیات استاپل چه اتفاقاتی در مراحل مختلف رخ می دهد؟

۱- نصب اتصال سه راهی اسپلیت تی بر روی خط لوله

اتصال سه راهی

اتصال سه راهی

۲- نصب شیر ساندویچی یا ساندویچ ولو بر روی اسپلیت تی

ساندویچ ولو

ساندویچ ولو

۳- نصب دستگاه هات تپ بر روی ساندویچ ولو

دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ

۴- دریل کردن ناحیه مورد نظر با دستگاه هات تپ

برش با دستگاه هات تپ

برش با دستگاه هات تپ

۵- مستقر سازی دستگاه استاپل بر روی ساندویچ ولو

دستگاه استاپل

دستگاه استاپل

۶- جاسازی پلاگ های دستگاه استاپل در داخل لوله

 

پلاگ

پلاگ

۷- بریدن قسمتی از لوله که نیاز به تعمیر دارد و سپس تعویض آن با لوله ای سالم و بدون نقص فنی

جایگزینی لوله

جایگزینی لوله

۸- دستگاه استاپل را از محل خود خارج کرده و بنابراین پلاگ های بلاک کننده نیز به همراه آن از لوله خارج می شوند و لوله رفع انسداد خواهد شد

خروج دستگاه استاپل

خروج دستگاه استاپل

۹- حالا نوبت به بستن و کور کردن این نقطه می رسد. در این نقطه و پس از خارج کردن دستگاه استاپل ، محل حفره مسدود می کنند تا از عدم نشت سیال درون لوله به محیط خارجی لوله اطمینان کسب کنند.

مسدود کردن حفره

مسدود کردن حفره

۱۰- پس از این مرحله اتصال سه راهی یا اسپلیت تی را مسدود می کنند

مسدود کردن اتصال

مسدود کردن اتصال

۱۱- در این مرحله نیز ساندویچ ولو یا شیر ساندویچی را از محل خود بر می دارند

خروج ولو

خروج ولو

۱۲- و در آخرین مرحله فلنجی کور بر روی محل نصب می کنند

نصب فلنج کور

نصب فلنج کور

در آخر، آن قسمت از خط لوله که بر روی آن عملیات استاپل اجرا شده به شکل زیر نمایان خواهد بود

نقطه پایان استاپل

نقطه پایان استاپل

اما دستگاه استاپل که آن را در مراحل ۵ و ۶ مشاعده کردید، از اجزای گوناگونی تشکیل شده و اعمال متفاوتی را در عملیات استاپل بر روی خط لوله انجام می دهد.

دستگاه استاپل Hydraulic or manual plugging machine

سری های دستگاه استاپل از یک محل وارد لوله می شوند و این مسأله خود تضمینی بر امنیت و کیفیت بالای عملیات استاپل است و نیازهای متعدد به جوشکاری، حفاری، اتصال و دیگر عملیات ها را حذف می کند.    

اجزای دستگاه استاپل عبارت اند از

  • سیلندر هیدرولیک
  • شیر اطمینان یا شیر کنترل کننده
  • بدنه
  • برابر کننده اتصال ۱ و ۲
  • سری یا هد غلتان
  • سری یا هد مسدود کننده
اجزای دستگاه استاپل

اجزای دستگاه استاپل

دستگاه استاپل در عملیات استاپل به صورت موقتی عمل می کند. دستگاه استاپل هیدرولیکی برای راه اندازی وابسته به نیروی محرک هیدرولیکی است. اما دستگاه استاپل دستی با استفاده از نیروی مکانیکی دست اپراتور انسانی خود راه اندازی می شود.

دستگاه استاپل هیدرولیک از یک بخش متصل کننده به منبع هیدرولیک در قسمت بالایی خود برخوردار است. این دستگاه در صورتی که دستی باشد با استفاده از یک اهرم در قسمت بالایی خود، تجهیز می شود. جعبه ی اتصال و سیلندر هیدرولیک نیز از دیگر اجزای این دستگاه در این قسمت هستند. دستگاه استاپل در قسمت انتهایی خود دارای سر شاخه هایی است که قابلیت تعویض داشته و می توانند اعمال مختلفی را انجام دهند. در این قسمت اجزای مسدود کننده درون یک کاپ قرار می گیرند و با چرخیدن عضو غلتان، به راحتی وارد لوله می شوند. کاپ آب بندی همان قسمتی از دستگاه استاپل است که پلاگ های مسدود کننده را درون خود جای می دهد و این پلاگ ها را همراه خود به داخل لوله می برد و موجب مسدود شدن خط لوله می شود. این کاپ به انتهای استوانۀ پیستون هیدرولیک متصل است و از آن ها فرمان می گیرد و در واقع این سیلندر هیدرولیک است که نیرویی رو به جلو به اجزای مسدود کننده دستگاه استاپل می دهد. حرکت عمودی پیستون با استفاده از دریچه معکوس سیستم هیدرولیکی به دست می آید. دستگاه های استاپلی که به تازگی طراحی و تولید شده اند، تحت فشار مایع ۱۰Mpa کار می کنند. یک انتهای سیلندر هیدرولیک در این دستگاه ها به راحتی از بقیه اجزا جدا می شود که این امر در تعمیر و نگهداری پیستون و کاپ آب بندی، مهم و مفید است.

اجزای مسدود کننده دستگاه استاپل پلاگ نام دارند که توسط سری های مسدود کننده داخل لوله مستقر می شوند. این پلاگ ها انواع متفاوت دارند. این اجزا متناسب با شکل و سایز لوله انتخاب شده و به دستگاه هات تپ متصل می شوند و در عملیات استاپل خط لوله را مسدود می کنند.

عملکرد این دستگاه به دلیل موقعیت قرار گیری کنترل ولو آسان است. کنترل ولو در انتهایی پایینی سیلندر هیدرولیک قرار می گیرد. نوار کنترل هیدرولیکی دارای مقیاس خوانش مستقیم است و اپراتور را قادر می سازد که موقعیت دستگاه را در تمامی زمان ها بداند.

دستگاه استاپل نه تنها قادر به اجرای عملیات استاپل در سطح زمین است بلکه می تواند این عملیات را در بستر دریاها نیز اجرا کند.


ارسال دیدگاه