حفاظت از دست و بازو در کارگاه هات تپ

حفاظت از دست و بازو در کارگاه هات تپ، به دلیل اجرای عملیاتی همچون تراشکاری، جوشکاری، براده برداری یا سنگ زنی، هوابرش و فرزکاری حائز اهمیت است. حفاظت از دست و بازو به این دلیل در کارگاه هات تپ اهمیت دارد که جرقه ها، حرارت و پاشش مواد حاصل از این اعمال می تواند پوست دست را بسوزاند و به آن آسیب وارد کند. در محل کارگاه هات تپ اتصالات را با توجه به اندازه گیری هایی که از مخازن یا خطوط لوله به دست آمده، می سازند. اتصالات خطوط لوله اولین جزء عملیات هات تپ هستند و با استفاده از آنها محلی را که قرار است دستگاه هات تپ برش بزند، نشت گیری می کنند. دیگر اجزای عملیات هات تپ همچون ولو و دستگاه هات تپ نیز بر روی اتصال بسته می شوند. در محل کارگاه هات تپ نیز تمامی ادوات، ماشین ها، ابزارآلات و تجهیزات ایمنی مستقر هستند و هر کدام باید در محل مناسب و با تمهیدات ایمنی در کارگاه نگهداری شوند.

حفاظت از دست

یکی از وظایف کارفرما در محیط های کاری پرخطر این است که تا حد ممکن موانع خطرزا را از محیط کاری حذف کند و در صورتی که حذف موارد ناایمن غیر ممکن باشد، اقدامات لازم برای تأمین وسایل ایمنی در دستور کار کارفرما قرار خواهد گرفت. علاوه بر تأمین این تجهیزات شیوه ی درست استفاده از آن ها نیز باید ارزیابی شود.

چه مخاطراتی نیازمند حفاظت از دست و بازو هستند؟

هر کارگری که به طور احتمالی در معرض آسیب های دست و بازو قرار گیرد نیازمند استفاده از تجهیزات ایمنی محافظت از دست و بازو خواهد بود. خطراتی که می توانند به دست و بازو در حین کار، آسیب وارد کنند عبارت اند از:

 • برش، پارگی یا خراش شدید
 • سوراخ شدن
 • سوختگی حرارتی
 • گرمای بیش از حد
 • خطرات شیمیایی
 • جذب مواد شیمیایی مضر
 • سوختگی شیمیایی
 • تاول زدن، تحریک و سوزن

فعالیت های کارگران باید توسط کارفرما و به صورت ریزبینانه مورد بررسی قرار گیرند، تا تشخیص این نکته هموار شود که کدام تجهیزات ایمنی محافظت از دست و بازو، درخور و مناسب اند. مواردی که کارفرما در خصوص تأمین تجهیزات محافظت از دست و بازو باید مد نظر قرار دهد، شامل موراد زیر خواهند بود:

 • درجه ی مهارت مورد نیاز
 • طول دستکش براساس خطر
 • قابلیت فیزیکی مورد نیاز (میزان قدرت کشش دستکش)
 • طول عمر دستکش (کوتاه ترین زمان نشتی) در اثر مواجهه با ترکیبات شیمیایی
 • میزان سهولت بیرون آوردن دستکش بدون آلوده شدن دست کاربر

برای حفاظت از دست در برابر مواد شیمیایی -البته در کارگاه هات تپ با مواد شیمیایی خطرناکی سر کار نداریم- بهتر است از دستکش های مخصوصی استفاده شود که در برابر این مواد محافظت حداکثری از دست را فراهم می کنند. اما قبل از کار با هر ماده ی شیمیایی باید دستورالعمل ها و هشدارهای قید شده بر روی برچسب آن ها به دقت مطالعه شود. معمولاً نوع دستکش مورد نیاز در حین کار با هر ماده ی شیمیایی بر روی برچسب آن ها قید شده است.

دستکش ها تا چه مدت قابل استفاده اند؟

مواد شیمیایی پس از مدتی می توانند متریال سازنده ی دستکش را مورد تغییر قرار دهند، بنابراین به راحتی می تواند از درون آن نفوذ کرده و به پوست دست دسترسی داشته باشند. پس باید نرخ تراوش هر دستکش را مد نظر قرار داد. نرخ تراوش بیانگر مدت زمانی است که یک جسم معین (دستکش) با یک ماده ی شیمیایی اشباع شود.

کار کردن با ماشین ها و ابزارآلات

در هنگام کار کردن با ماشین ها و ابزارآلات، باید توجه ویژه ای به محافظت از دست و بازوها داشت. ابزارآلات و ماشین آلات برقی باید در طراحی خود دارای حفاظ باشند تا از تماس دست با بخش های خطرناکی مثل، نقطه ی عملیات، مدار برق یا دیگر موارد متحرک جلوگیری به عمل آید. به منظور جلوگیری از جراحت دست در تماس با قسمت های متحرک موارد زیر را رعایت کنید.

 • اطمینان از اینکه حفاظ ها در جای مناسب تعبیه شده و از آن ها استفاده می شود.
 • همیشه قبل از شروع تعمیرات از قفل بودن ابزار و ماشین آلات و همچنین قطع برق آن ها مطمئن شوید.
 • دستگاه طوری اصلاح شود که بدون حفاظ کار نکند.
 • در اطراف دستگاه یا قطعات متحرک، مثل مته ها، آسیاب ها، دستگاه های تراش و سنگ زن ها دستکش ها را نپوشید.
 • هرگز دستکش ها را در اطراف اره های برقی یا ابزارهایی با لبه ی دندانه دار یا هر ابزار برقی که توانایی گرفتن و گیر انداختن دستکش را دارند، نپوشید.
 • در صورت نیاز از حفاظ های بازو که از جنس همان حفاظ های دستکش ساخته شده و تمام قسمت های ساق دست و بازو را پوشش می دهند، استفاده کنید.
 • در صورت نیاز از جلیقه های محافظ که پوشاننده ی قفسه ی سینه و شکم باشند، استفاده کنید.

انواع دستکش های محافظت از دست و بازو

دستکش های حفاظت از دست به احاظ اندازه به چهار گروه تقسیم می شوند.

 • دستکش فقط برای حفاظت از دست
 • دستکش با سر آستین برای حفاظت از دست و مچ
 • دستکش های بلند و آستین دار برای حفاظت از دست و مچ و بخشی از ساعد

تمامی موارد فوق برای جلوگیری از رسیدن حرارت، یا بریدگی و جراحت دست در محل کارگاه هات تپ اجرا خواهد شد. حفاظت از دست در جوشکاری مبحثی گسترده و ایمنی طلب است که در مطالب مجزایی به آن پرداخته ایم.


ارسال دیدگاه