دستگاه هات تپ و ارتقای فن آوری

کار گرم هات تپ در مقایسه با بسیاری از فرایندها هم دشوارتر و پیچیده تر است، هم خطرناک تر بوده و دارای ضریب ریسک بیشتر است، و هم قابلیت انعطاف و ارتقای بالاتری دارد. در حین مراحل اجرایی و مطالعاتی هات تپ باید به هر سه آیتم به صورت هم زمان توجه داشت و تیم مجری هات تپ باید در شرایطی باشد که بداند ارتقای فن آوری هرگز نباید به قیمت کاهش ضریب اطمینان فرایندها انجام شود. مجموعه مجری عملیات هات تپ در صورتی موفق به انجام کار در شرایط ویژه خواهد بود که به احتیاطات و محدودیت های فنی کار اشراف و آگاهی داشته باشد و بتواند با اصلاح روش های اجرایی یا تقویت دستگاه هات تپ بر آن ها فایق آید. تنها در صورت نظرداشت این دست ملاحظات است که می توان نسبت به انجام فرایندهای ارتقا و توسعه تکنولوژی و روش های انجام کار هات تپ اقدام نمود.

دستگاه هات تپ عملیات زاویه دار

دستگاه هات تپ که برای عملیات زاویه دار تجهیز و پشتیبانی شده است

عموماً عرف بر آن است که مجری عملیات هات تپ فرایندها را از پی هم و بر اساسی همان روال معمول پیش ببرد، اما این بدان معنا نیست که امکان ارتقای فرایندها و خلاقیت و نوآوری در آن ها وجود ندارد. مجریان هات تپ باید نسبت به این مساله آگاهی داشته باشند که افزودن بر ضریب فن آوری از طریق بهینه سازی فرایندها و اقدامات گامی بزرگ برای تسهیل فرایند، کاهش قیمت تمام شده و جلب رضایت بیشتر مشتری است و همین معیارها می توانند سنجه ای برای پیشی گرفتن از رقبا و وارد شدن به عرصه رقابت جهانی باشند. در صورتی که یک مجموعه اجرا کننده عملیات هات تپ نسبت به این دست اقدامات متهورانه اهمال کند بدیهی است که در مقابل نوآوری های رقبا دچار ضعف شده و به این ترتیب از قافله رقابت باز می ماند.

به طور کلی دو دسته اقدامات می توان برای ارتقای فن آوری عملیات انشعاب گرم به انجام رساند، بخش اول مربوط به روش های اجرایی و نوآوری در انجام فرایند هات تپ است که به نوبه خود می تواند اثربخش باشد، اما بخش مهم تر مربوط به ارتقای فن آوری دستگاه هات تپ است که می تواند نقشی حائز اهمیت و برجسته در پیشبرد بهتر فرایند ایفا کند. با استفاده از قابلیت های موجود دستگاه هات تپ، مجاری متنوعی را می توان برای افزایش فن آوری این دستگاه و از طریق آن تسهیل فرایند یا انجام عملیات هایی باز کرد که بر اساس استانداردهای اجرای هات تپ امکان پذیر نمی باشند. در ادامه به گوشه ای از این دست اقدامات اشاره خواهد شد:

روش های اجرای عملیات هات تپ: در این خصوص بر حسب نیاز پروژه و فرایندهایی که آن را اقتضا می دارند می توان مجموعه کارهایی را برای انجام راحت تر و سریع تر عملیات انجام داد. حتی می توان فرایندهای امکان ناپذیر بر حسب قابلیت های به ظاهر محدود را نیز امکان پذیر گرد. برای مثال جهت انجام یک عملیات هات تپ با سایزی بزرگ تر از دامنه دستگاه هات تپ موجود، می توان چند عملیات به هم متصل را در مجاورت هم و بر روی یک اتصال یه انجام رساند و به این ترتیب بدون نیاز به ارتقای تکنولوژی انشعابی به ظاهر ناممکن را با همان دستگاه هات تپ عملیاتی کرد. یا در صورتی که عملیات در شرایط دشوار و تحت زاویه ای خاص انجام می شود، می توان با استفاده از ساپورت ها و تقویت کننده ها، شرایط را به گونه ای رقم زد که هات تپ امکان پذیر شود. برای مثال چه بسیار مجریان هات تپ که ضمن بازدید از سایت و درک این مهم که فضا برای استقرار دستگاه هات تپ جهت انجام عملیات وجود ندارد، از پذیرش مسئولیت شانه خالی می کنند، حال آن که می توان با اندکی تغییر زاویه و انجام عملیات به صورت زاویه دار، مشکل را برطرف کرد و با همان دستگاه هات تپ، عملیات انشعاب گرم را به انجام رساند. به طور کلی تیم مهندسی می تواند با همین دست ابداعات ساده، عملیات های ناممکن هات تپ را ممکن سازد و روند اجرایی آن را با موفقیت تمام به انجام برساند.

دستگاه هات تپ hottap machine

دستگاه هات تپ

دستگاه هات تپ: اما راهکار دیگر ارتقای فرایندها، افزایش فن آوری دستگاه هات تپ است. می توان با انجام کارهایی ولو جزئی و محدود، دستگاه هات تپ را به گونه ای آماده سازی کرد که عملیاتی به ظاهر امکان ناپذیر، احرایی شود. برای مثال زمانی که برای اجرای هات تپ نیاز به پیشروی بیش از اندازه باشد و شفت دستگاه هات تپ یارای پیشروی تا این اندازه را نداشته باشد، می توان آداپتور و کاتر دستگاه هات تپ را به شیوه ای آماده سازی کرد که امکان اجرای کار فراهم شود. می توان با اتصال دیگر قطعات تقویتی، دستگاه هات تپ را برای پیشروی بیش از این اندازه نیز مجهز و آماده ساخت. یا در زمانی که فشار سیال بیش از حداکثر فشار قابل تحمل دستگاه هات تپ باشد، می توان با استفاده از قابلیت های ویژه دستگاه هات تپ را برای انجام عملیات مهیا کرد. این امر به خصوص در مورد عملیات های هات تپ روی خطوط لوله بخار بیشتر صدق می کند؛ در جایی که نه تنها فشار، بلکه دمای سیال نیز بسیار بالاست. در خصوص دمای سیال و آسیب هایی که می تواند بر دستگاه هات تپ وارد نیز می توان با سیستم های سرمایشی طراحی شده، دستگاه هات تپ را در مقابل این دما مصون کرد.

نکات اشاره شده بخشی از اقداماتی بودند که برای اجرای هات تپ در شرایط دشوار و پر ریسک می توان بدان ها رجوع کرد. مهم تر از این نکات عظم محری هات تپ در یافتن راهکارهای نوین و بدیل برای رفع مشکلاتی است که به ظاهر حل ناشدنی می آیند. تا زمانی که تیم های عملیاتی مجری هات تپ نسبت به ارتقای فن آوری ها و دستگاه هات تپ، و نیز روش ها و دستورالعمل های کاری ذهنیت مثبتی نداشته باشند، امکان اجرای کار به نحو مؤثر نیز وجود نخواهد داشت.


ارسال دیدگاه