تلفن ضد انفجار در محیط هات تپ

تلفن ضد انفجار وسیله ای است که در محیط های کاری پرخطر مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز یکی از وسایل حفاظت فردی در محیط پالایشگاه ها و مجتمع هایی است که استفاده از تلفن همراه در محیط آن ها ممکن است موجب ایجاد انفجار شود. در این مطلب دلیل استفاده از اتلفن ضد […]

مشاهده مطلب

گاز ترش و خطرات آن در محیط عملیات پالایشگاهی

گاز ترش یا H2S از تجزیه مواد آلی حاوی گوگرد به وجود می آید. این گاز در محیط پالایشگاه های گازی و نفتی بیشتر نشر می شود. گاز ترش از هوا سنگین تر است و در نزدیکی زمین جمع می شود. این گاز پس از تماس با انسان موجب مرگ می شود. در طول اجرای […]

مشاهده مطلب

تعمیرات و نگهداری تجهیزات نفتی

مجتمع های نفتی و پالایشگاهی به جهت موقعیت و اقتضای فرایندها متوجه و مستلزم تدوین برنامه های جامع تهمیرات و نگهداری هستند. از آن جا که این دست تجهیزات، که البته برخی از آن ها بسیار حساس نیز می باشند، در محیط های باز پالایشگاهی نصب می شوند و عملکرد خود را نیز در همان […]

مشاهده مطلب