فرآیند هات تپ

فرآیند هات تپ فرآیند هات تپ یا انشعاب گرم در صنایع مرتبط با پالایشگاه های پتروشیمی، معدن کاری، تأسیسات مربوط با شرکت گاز و شهرداری ها، جنگل داری، مراکز کارگاهی، خطوط لوله و میدان های فرآیند های نفتی و گازی و … در موارد مختلفی انجام می گردد. برای بیان یک تعریف ساده و در […]

مشاهده مطلب

اتصال ولدولت در هات تپ

اتصال ولدولت از اتصالات پر استفاده در صنایعی مانند نفت ، گاز و پتروشیمی است. ولدولت گونه ای از اتصالات مورد استفاده در هات تپ است که به عنوان حلقه واسطه بین خطوط لوله اصلی و انشعابی قرار می گیرد. اتصال ولدولت بدون هیچ گونه سدل و پد تقویت کننده بوده و تنها با یک […]

مشاهده مطلب

دستگاه هات تپ و کاربرد آن

عملیات انشعاب گیری خط لوله زنده و فعال از جمله فرایندهای رایج در مجتمع های صنعتی است که با استفاده از تکنولوژی خاص دستگاه هات تپ انجام می شود. دستگاه هات تپ یک ابزار بسیار کارآمد برای انشعاب گیری روی خط زنده محسوب می شود که با مکانیزم فنی خاص خود باعث می شود انشعاب […]

مشاهده مطلب