اتصال ولدولت در هات تپ

اتصال ولدولت از اتصالات پر استفاده در صنایعی مانند نفت ، گاز و پتروشیمی است. ولدولت گونه ای از اتصالات مورد استفاده در هات تپ است که به عنوان حلقه واسطه بین خطوط لوله اصلی و انشعابی قرار می گیرد. اتصال ولدولت بدون هیچ گونه سدل و پد تقویت کننده بوده و تنها با یک […]

مشاهده مطلب

سدل نیپل

سدل نیپل یکی از اتصالاتی است که برای انشعاب گیری گرم از خطوط لوله دارای جریان ، ساخته شده و روی خط لوله نصب می شود. منظور از انشعاب گیری گرم این است که در حین عملیات انشعاب گیری جریان درون خط لوله متوقف نخواهد شد. ساخت اتصالات در انشعاب گیری گرم از خط لوله […]

مشاهده مطلب

اسپلیت تی

اسپلیت تی گونه ای از اتصالات در صنایع مختلف است. اتصال اسپلیت تی اتصالی با دو نیمه است که برای انشعاب گیری از خطوط لوله در پالایشگاه ها و یا صنایع پتروشیمی استفاده می شود. این اتصال پس از نصب روی لوله یک مسیر سه راهی را به وجود می آورد که یکی از این […]

مشاهده مطلب