خطرات دستگاه هات تپ

انشعاب گرم خطوط لوله با دستگاه هات تپ انجام می شود. دستگاه هات تپ در واقع یک دریل با قابلیت سورخکاری و گردبری خطوط لوله و مخازن است و معمولاً در فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی به کار می رود. این دستگاه در سایزها و ابعاد مختلف متناسب با شرایط کاری موجود است اما به طور عمومی سنگین وزن و بلند می باشد. شفت موجود در دستگاه هات تپ و کارکرد آن که مستلزم پیشروی درون خط لوله است اقتضا می کند که دستگاه به صورت بلند ساخته شود. در واقع بدنه ان مشتمل بر یک شفت بلند است که امکان پیشروی در مقیاس های مختلف را برای آن فراهم می کند. دستگاه هات تپ با وجود ماهیت کارآمد خود دارای خطرات بالقوه خاص خود است که در درجه اول پیشگیری و در درجه بعد مهار آن ها مستلزم برنامه ریزی ها و پیش بینی های خاص خود است.

دستگاه هات تپ در حین اجرای عملیات

دستگاه هات تپ ریسک های زیادی را متوجه انجام عملیات انشعاب گرم یا هات تپ می گرداند و از این رو شناسایی آن ها ضروری است. در ادامه به برخی از خطراتی که از ناحیه دستگاه هات تپ می تواند بر مجموعه و عملیات تحمیل شود اشاره خواهد شد:

– اولین ریسکی که توسط دستگاه هات تپ متوجه نیروی انسانی و محیط می شود در حمل و نقل آن است. دستگاه هات تپ چنان که اشاره شد غالبا سنگین وزن بوده و سقوط آن می تواند آسیب های جدی به مجموعه و نفرات فعال در محیط وارد کند. در این خصوص هم در خصوص حمل و هم محیط و ناحیه ای که حمل در آن انجام میشود می توان تدابیر ویژه اندیشید. اول آن که حمل دستگاه معمولاً با جرثقیل انجام میشود. مجری کار باید از زنجیرها و جرثقیل مطمئن برای حمل و جابجایی دستگاه هات تپ استفاده کند. در صورتی که زنجیر کشیدگی بیش از اندازه داشته باشد، دارای نواحی جوشکاری و مواردی از این دست باشد، و محل نصب مناسبی روی جرثقیل نداشته باشد باید از حمل آن اجتناب کرد. این فاکتورها تمام و کمال رعایت شده و سپس فرمان حمل صادر خواهد گردید.

همچنین باید مسیری را که دستگاه هات تپ در آن به صورت معلق در هوا توسط جرثقیل در حال حمل است از نیروی انسانی و تجهیزات تخلیه کرد تا در صورت سقوط احتمالی نیز ضرر و آسیبی را متوجه نشویم.

– دومین ریسکی که از سوی دستگاه هات تپ در حین عملیات مشاهده خواهد شد عدم تحمل فشار خط است. دستگاه هات تپ وظیفه آب بندی مجموعه در حین عملیات را نیز بر عهده دارد و این مهم مقدور نخاوهد بود مگر آن که دستگاه توان مقاومت در برابر فشار سیال و عملیات را داشته باشد. در این خصوص ابتدا باید فشار سیال را با میزان مجاز فشار به دستگاه مقایسه کرد و تنها در صورتی تن به عملیات داد که بین این دو فاصله امن و مطمئنی وجود داشته باشد. برای مثال زمانی که فشار اسمی دستگاه psi 5000 باشد و فشار عملیاتی سیال نیز به همین میزان باشد نمی توان نسبت به صحت انجام عملیات اطمینان داشت. در این شرایط یا باید اقدامات لازم برای تقویت دستگاه را به انجام رساند، یا  فشار سیال را به صورت مقطعی کاهش داد و یا از دستگاهی قوی تر استفاده کرد.

– از دیگر آسیب هایی که می تواند از طرف دستگاه هات تپ بر مجموعه وارد شود بروز نشتی در اتصالات دستگاه هات تپ است. این آسیب نیز زمانی ایجاد خواهد شد که دستگاه هات تپ مکانیزم نگهداری و تعمیرات مناسبی نداشته باشد و به مرور زمان در نتیجه عملیات های متعدد دچار فرسودگی و خوردگی شده باشد. به عبارتی می بینیم که با وجود فشار پایین سیال در مقایسه با فشار قابل تحمل دستگاه هات تپ، حین انشعاب گرم از محل اتصالات دستگاه نشتی بروز می کند. بدیهی است که باید پیشاپیش راهکاری ممانعت از این آسیب پیش بینی می شد، اما در هر صورت به محض بروز این ایراد باید اقدامات اصلاحی لام را به انجام رساند.

دستگاه هات تپ و عملیات در حفاری

– عدم تجهیز مناسب دستگاه هات تپ برای انشعاب گیری در شرایط متناسب با مشخصات فنی کار از دیگر آسیب هایی است که از جانب دستگاه متوجه عملیات خواهد شد. برای مثال ممکن است گیربکس دستگاه دچار آسیب شده باشد و مجری کار بدون توجه به آن دستگاه را بر سر محل انجام کار بیاورد. در این شرایط بدیهی است که حرکن گردبر دستگاه با چالش همراه خواهد بود و عملیات انشعاب گیری به درستی صورت نخواهد پذیرفت.

یا ممکن است کاتر کردبر به درستی به مجموعه بسته نشود و در حین برش لوله در نتیجه فشار وارد از ناحیه لوله باز شود یا شل شود. در مثالی دیگر ممکن است الماسه های کاتر که برش لوله را انجام می دهند ضعیف انتخاب شده باشند و توان برش نداشته باشند. در این شرایط هر چه پیشروی انجام شود کاتر به صورت هرز می گردد و به مرور الماسه ها در نتیجه تماس با جسمی سخت تر دچار آسیب شده و بلا استفاده می گردند. پیشگیری از این آسیب مستلزم مهندسی و مطالعات درست و صحیح در خصوص آلیاژ لوله، الماسه ها و انتخاب مناسب ترین الماسه است.

به طور کلی اجرای صحیح انشعاب گیری گرم به صورتی که خطری را متوجه عملیات نکند مستلزم رعایت نکات فتنی و ایمنی پیش از اجرای کار است. این نکات متوجه محیط انجام کار، تجهیزات مذرتبط با دستگاه هات تپ، شرایط فنی خط لوله، شرایط کاری دستگاه هات تپ و استانداردها و الزامات ایمنی خواهد بود. این عوامل باید به عنوان داده هایی تعیین کننده به درستی و دقت تنظیم و تدوین شوند چرا که حکم نقشه راه و راهنمای مجری عملیات را خواهند داشت.


ارسال دیدگاه