پلاگ استاپل و لاین استاپ

پلاگ ها قطعاتی هستند که به منظور مسدود کردن خطوط لوله از آن ها استفاده می شود. مسدود کردن خطوط لوله در عملیات هایی نظیر لاین استاپ و استاپل صورت می گیرد. در مجموعه عملیات های لاین استاپ و استاپل، از سه نوع پلاگ پرکاربرد استفاده می شود که در ادامه به صورت مختصر به […]

مشاهده مطلب