تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نفت و پتروشیمی

تجهیزات ابزار دقیق از ادغام دو واژه ی ابزار و دقیق به وجود آمده است. بنابراین ابزار دقیق به معنی ابزارآلاتی است که دقیق کار می کنند. همان طور که می دانید در فرایندهای اندازه گیری ( طول ، جرم ، ارتفاع و غیره ) عموما خطاهایی هر چند مختصر وجود خواهد داشت. هرچه میزان […]

مشاهده مطلب