هات تپ و آلودگی صوتی

هات تپ و آلودگی صوتی در جزء جدایی ناپذیر از یکدیگر هستند. سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط کار است. اما برخی از محیط های کاری و بسیاری از پروژه های در حال اجرا در صنایع مختلف آلودگی صوتی را به عنوان جزئی از کار خود پذیرفته اند. هات تپ و آلودگی […]

مشاهده مطلب