برگه MSDS چه کاربردی در هات تپ دارد؟

برگه MSDS یا برگه شناسایی ایمنی مواد شیمیایی، به منظور ارزیابی و اطلاع رسانی میزان خطرات مواد شیمیایی مورد استفاده در محل کار استفاده می شود. عبارت MSDS را به این صورت تشریح می کنیم: Material به معنی مواد، Safety به معنی ایمنی، Data به معنی اطلاعات و Sheet به معنی برگه می باشد. بر […]

مشاهده مطلب