تلفن ضد انفجار در محیط هات تپ

تلفن ضد انفجار وسیله ای است که در محیط های کاری پرخطر مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز یکی از وسایل حفاظت فردی در محیط پالایشگاه ها و مجتمع هایی است که استفاده از تلفن همراه در محیط آن ها ممکن است موجب ایجاد انفجار شود. در این مطلب دلیل استفاده از اتلفن ضد […]

مشاهده مطلب