اتصال سدل نیپل در کدام پروژه های هات تپ کاربرد دارد؟

اتصال سدل نیپل در بسیاری از پروژه های هات تپ کاربرد دارد. ساختار این اتصال، آن را در دسته بندی اتصالات زین دار قرار می دهند. این اتصال با استفاده از زین خود بر روی لوله نصب می شود. طراحی سد نیپل را با نرم افزارهایی از جمله کتیا و سالیدورک انجام می دهند. طراحی […]

مشاهده مطلب