فرچه سیمی دستگاه فرز و کاربرد آن در کارگاه هات تپ

فرچه سیمی دستگاه فرز فرچه ای که در شکل های گوناگون ساخته می شود و به دستگاه فرز وصل می شود. از این فرچه برای ساییدن و پرداخت سطوح فلزی و سنگی استفاده می شود. فرچی سیمی با اتصال به دستگاه فرز به صورت دورانی می چرخد و با سایش و اصطکاکی که بین سطح […]

مشاهده مطلب

اسپلیت تی Split tee و تست جوش

اسپلیت تی نام یک اتصال سه راهی است که از آن در عملیات انشعاب گیری گرم ( هات تپ ) استفاده می شود. اسپلیت تی ها را بسته به جنس متریال سازنده ی خط لوله و آلیاژهای آن به اشکال مختلفی می سازند. اسپلیت تی انشعابی مکانیکی و اسپلیت تی انشعابی جوشی از انواع اسپلیت […]

مشاهده مطلب