اتصالات نشت بند و leak repair

نشت گیری و یا leak repair و یا استفاده از اتصالات نشت بند  یکی از عملیات های است که  بر روی خطوط لوله، تجهیزات، مخازن و غیره که دچار آسیب شده اند انجام می شود.  این عملیات با استفاده از اتصالات نشت بند انجام می شود. این آسیب ها می تواند در اثر عوامل محیطی […]

مشاهده مطلب