اسپلیت تی پس از ساخت

اسپلیت تی یکی از اتصالات یا فیتینگ های مربوط به خط لوله است که در پروژه های هات تپ و استاپل کاربرد بسیاری دارد. این اتصال بر روی خطوط لوله ای بسته می شود که قصد انشعاب گیری از آن ها را در محیط های پالایشگاهی یا پتروشیمی و یا در شبکه های آب رسانی […]

مشاهده مطلب