اسپلیت تی Split tee و تست جوش

اسپلیت تی نام یک اتصال سه راهی است که از آن در عملیات انشعاب گیری گرم ( هات تپ ) استفاده می شود. اسپلیت تی ها را بسته به جنس متریال سازنده ی خط لوله و آلیاژهای آن به اشکال مختلفی می سازند. اسپلیت تی انشعابی مکانیکی و اسپلیت تی انشعابی جوشی از انواع اسپلیت […]

مشاهده مطلب