سدل نیپل

سدل نیپل یکی از اتصالاتی است که برای انشعاب گیری گرم از خطوط لوله دارای جریان ، ساخته شده و روی خط لوله نصب می شود. منظور از انشعاب گیری گرم این است که در حین عملیات انشعاب گیری جریان درون خط لوله متوقف نخواهد شد. ساخت اتصالات در انشعاب گیری گرم از خط لوله […]

مشاهده مطلب