گاز ترش در محیط هات تپ

گاز ترش می تواند در محیط هات تپ حضور پررنگی داشته باشد. یک دم از گاز ترش مساوی است با مسمومیت شدید و حتی مرگ به دنبال آن. عملیات هات تپ قابلیت اجرایش بر روی انواع خطوط لوله شامل سیالات گازی و مایع را دارد. گاز ترش یا گاز سولفید هیدروژن (H2S)، یکی از سیالاتی […]

مشاهده مطلب

گاز ترش و خطرات آن در محیط عملیات پالایشگاهی

گاز ترش یا H2S از تجزیه مواد آلی حاوی گوگرد به وجود می آید. این گاز در محیط پالایشگاه های گازی و نفتی بیشتر نشر می شود. گاز ترش از هوا سنگین تر است و در نزدیکی زمین جمع می شود. این گاز پس از تماس با انسان موجب مرگ می شود. در طول اجرای […]

مشاهده مطلب