میدان های نفتی و گازی اروندان

میدان های نفتی و گازی اروندان خطوط لوله هات تپ و میدان های نفتی بزرگ ترین منابع استخراج و پالایش نفت به شمار می روند که در کشور ما تعداد پر شماری دارند و از این رو خدمات مربوط به خطوط لوله در آن ها به صورت مستمر در حال اصلاح و گسترش است. میدان […]

مشاهده مطلب

هات تپ خطوط لوله و مخازن

عملیات هات تپ خطوط لوله و مخازن یا همان انجام انشعاب گرم از خطوط لوله از فرایند های پیمانکاری رایج در خطوط لوله و مخازن به حساب می اید. در انجام این فرایند بدون قطع کردن جریان سیال و توقف کار شرکت می توان روی خط لوله انشعاب جدید ایجاد کرد. در روش‌های سنتی واحد نفتی […]

مشاهده مطلب