هات تپ خطوط لوله و مخازن

عملیات هات تپ خطوط لوله و مخازن یا همان انجام انشعاب گرم از خطوط لوله از فرایند های پیمانکاری رایج در خطوط لوله و مخازن به حساب می اید. در انجام این فرایند بدون قطع کردن جریان سیال و توقف کار شرکت می توان روی خط لوله انشعاب جدید ایجاد کرد. در روش‌های سنتی واحد نفتی […]

مشاهده مطلب