متوقف کننده هاي خطوط لوله

متوقف کننده هاي خطوط لوله متوقف کننده هاي خطوط لوله در ۵ دسته زير مورد استفاده قرار مي گيرند پلاگ فلزي پلاگ مکانيکي HISTOPS شيرهاي متوقف کننده جريان فريز کننده جريان ( در حالتي که سيال مايع مي باشد. ) پلاگ کيسه اي در ادامه این مقاله از هات تپ به توضیح دسته های متوقف […]

مشاهده مطلب