ضرورت های ابتدایی هات تپ

ضرورت های ابتدایی هات تپ ، اعمالی هستند که به علت سختی عملیات هات تپ ملزم به اجرا پیش از آغاز عملیات خواهند بود. هات تپ فن آوری بسیار پیچیده و مدرن و پرریسکی است. از این رو پیش از انجام عملیات هات تپ باید تمامی متغیرهایی قابل پیش بینی در حین عملیات بررسی گردد. […]

مشاهده مطلب