شیر دروازه ای و موارد استفاده از آن در عملیات هات تپ

شیر دروازه ای از انواع شیرهایی است که در صنایع گوناگون و بخصوص در صنایع وابسته به خطوط لوله و انتقال سیالات مورد استفاده قرار می گیرد. شیر دروازه ای از جمله شیرهایی است که برای قطع و وصل کردن جریان، ( ON/OFF) کاربرد دارد. ساختار این شیر شباهت بسیار زیادی به شیر پروانه ای […]

مشاهده مطلب