سه راهی Tee

سه راهی Tee  سه راهی Tee یکی از اتصالات فرایند هات­ تپ می باشد که نیاز به نصب ولو را از بین می برد. این نوع اتصال به دلیل پلاگ کردن اتصال بعد از هات تپ نیاز به نصب ولو را حذف کرده و با حذف ولو ، استفاده از اتصالات فلنجی مورد نیاز نمی […]

مشاهده مطلب