اتصال سدل نیپل در کدام پروژه های هات تپ کاربرد دارد؟

اتصال سدل نیپل در بسیاری از پروژه های هات تپ کاربرد دارد. ساختار این اتصال، آن را در دسته بندی اتصالات زین دار قرار می دهند. این اتصال با استفاده از زین خود بر روی لوله نصب می شود. طراحی سد نیپل را با نرم افزارهایی از جمله کتیا و سالیدورک انجام می دهند. طراحی […]

مشاهده مطلب

اتصالات خط لوله و نحوه انتخاب آنها در هات تپ

اتصالات خط لوله را در عملیات متفاوتی به کار می برند. اتصالات معمولا به منظور انشعاب گیری، نشتی گیری و انسداد موقت یا دائمی خط لوله به کار می برند. یکی از انواع عملیاتی که از این اتصالات استفاده ی فراوانی می کند، عملیات هات تپ یا کار گرم است. در عملیات هات تپ به […]

مشاهده مطلب

سدل نیپل

سدل نیپل یکی از اتصالاتی است که برای انشعاب گیری گرم از خطوط لوله دارای جریان ، ساخته شده و روی خط لوله نصب می شود. منظور از انشعاب گیری گرم این است که در حین عملیات انشعاب گیری جریان درون خط لوله متوقف نخواهد شد. ساخت اتصالات در انشعاب گیری گرم از خط لوله […]

مشاهده مطلب