اسپلیت تی

اسپلیت تی گونه ای از اتصالات در صنایع مختلف است. اتصال اسپلیت تی اتصالی با دو نیمه است که برای انشعاب گیری از خطوط لوله در پالایشگاه ها و یا صنایع پتروشیمی استفاده می شود. این اتصال پس از نصب روی لوله یک مسیر سه راهی را به وجود می آورد که یکی از این […]

مشاهده مطلب