فرآیند هات تپ

فرآیند هات تپ فرآیند هات تپ یا انشعاب گرم در صنایع مرتبط با پالایشگاه های پتروشیمی، معدن کاری، تأسیسات مربوط با شرکت گاز و شهرداری ها، جنگل داری، مراکز کارگاهی، خطوط لوله و میدان های فرآیند های نفتی و گازی و … در موارد مختلفی انجام می گردد. برای بیان یک تعریف ساده و در […]

مشاهده مطلب

 ایمنی در انجام عملیات هات تپ

 ایمنی در انجام عملیات هات تپ تدابیر ایمنی در انجام عملیات هات تپ را می توان از نظر زمانی به سه بخش تقسیم کرد که هر یک از ان ها به سهم خود اهتمامی خاص را می طلبد. گرچه بهتر است که برنامه ریزی و دستورالعمل های در رابطه با نکات ایمنی در انجام عملیات […]

مشاهده مطلب