پخ زنی در عملیات هات تپ و استاپل

پخ زنی عملیاتی است که با استفاده از دستگاه های پخ زن انجام می شود. دستگاه های پخ زنی انواع و اقسام بسیاری دارند. پخ زنی در هات تپ به همراه برش کاری و یا به صورت مستقل پس از عملیات برشکاری استفاده می شود. به این منظور می توان هم از دستگاه های هوا […]

مشاهده مطلب

دستگاه استاپل plugging machine

دستگاه استاپل، دستگاهی هیدرولیک است که در خدمات و سرویس دهی به خطوط لوله کاربرد دارد. از عملیات استاپل معمولاً در تعمیرات موضعی خطوط لوله استفاده می شود. عملیات استاپل، تکنولوژی به روزی است که مسیری ایمن را برای پروژه های مختلف خطوط لوله باز می کند. تعمیرات و نگهداری روزمرۀ خطوط لوله یکی از […]

مشاهده مطلب