اتصال ولدولت در هات تپ

اتصال ولدولت از اتصالات پر استفاده در صنایعی مانند نفت ، گاز و پتروشیمی است. ولدولت گونه ای از اتصالات مورد استفاده در هات تپ است که به عنوان حلقه واسطه بین خطوط لوله اصلی و انشعابی قرار می گیرد. اتصال ولدولت بدون هیچ گونه سدل و پد تقویت کننده بوده و تنها با یک […]

مشاهده مطلب